Liên hệ

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÀ HINE

Địa chỉ: Tà Hine,huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Bà Đỗ Thị Nhài – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0263.681056 – Email: mgtahine@gmail.com